Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες, που εδραιώθηκαν από την ίδρυση της εταιρίας και συνετέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία της.

  • διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
  • ο σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και αισθητικής
  • η συνεχής αναζήτηση νέων καινοτόμων εφαρμογών
  • οι επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
  • ο υψηλός επαγγελματισμός  και υπευθυνότητα
  • η συνέπεια και ειλικρίνεια στις συνεργασίες μας
  • η πίστη μας στη Ελληνική ταυτότητα

Με βάση τη φιλοσοφία μας, έχουμε επιτύχει τους βασικούς πυλώνες της αποστολής μας:

  • Η συνεχής αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής
  • η πλέον ανταγωνιστική σχέση ποιότητας και τιμής

και κυρίως

  • ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών μας,

γεγονός που μας δίνει την δύναμη και την δυνατότητα να συνεχίζουμε  με σταθερά βήματα και αισιοδοξία την πορεία μας στο σήμερα και το αύριο.

filosophia

Contact Us

ADDRESS

26th km Varis Koropiou Ave.,
P.C. 194 00, P.B. 310, Koropi, Greece

PHONE

+30 210 99 39 455